Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Liễn (1 bài)
- Trần Hiến Chương (13 bài)
- Nghê Nhạc (7 bài)
- Thẩm Chu (2 bài)
- Trình Mẫn Chính (1 bài)
Tạo ngày 21/08/2014 15:32 bởi tôn tiền tử
Trương Thái 張泰 (1436-1480) tự Hanh Phủ 亨父, người Thái Thương, Giang Tô, đỗ tiến sĩ năm 1464, nhậm chức tu soạn sách sử trong triều.