Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Đông Dương (16 bài)
- Trình Mẫn Chính (1 bài)
- Dương Nhất Thanh (1 bài)
- Nghê Nhạc (7 bài)
- Thiệu Bảo (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Xuân Như (1 bài)
Tạo ngày 09/05/2013 06:37 bởi Vanachi
Kim Tông 金琮 (1449-1501) tự Nguyên Ngọc 元玉, tự hiệu Xích tùng sơn nông 赤松山農, người Kim Lăng (nay là Nam Kinh) đời Minh. Ông thuở nhỏ thông minh, giỏi ngâm vịnh, thích thư hoạ.