Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (19 bài thơ)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài thơ)
- Dương Thận (27 bài thơ)
- Bồ Tùng Linh (2 bài thơ)
- Lâm Hồng (18 bài thơ)
Tạo ngày 08/05/2013 06:37 bởi Vanachi
Kim Tông 金琮 (1449-1501) tự Nguyên Ngọc 元玉, tự hiệu Xích tùng sơn nông 赤松山農, người Kim Lăng (nay là Nam Kinh) đời Minh. Ông thuở nhỏ thông minh, giỏi ngâm vịnh, thích thư hoạ.