Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
33 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (274 bài thơ)
- Lý Hạ (60 bài thơ)
- Lưu Vũ Tích (106 bài thơ)
- Hàn Dũ (40 bài thơ)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài thơ)
Tạo ngày 01/07/2005 22:54 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/03/2007 20:10 bởi Vanachi
Cố Huống 顧況 (725-814) tự Bô Ông 逋翁, người Hải Diêm, Tô Châu (nay thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).