Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
33 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Độc Cô Cập (5 bài)
- Hoài Tố thiền sư (1 bài)
- Mạnh Vân Khanh (1 bài)
- Dương Viêm (1 bài)
- Hàn Hoảng (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/07/2005 22:54 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 11/03/2007 20:10 bởi Vanachi
Cố Huống 顧況 (725-814) tự Bô Ông 逋翁, hiệu Hoa Dương chân ẩn 華陽真逸 (có nơi ghi là Hoa Dương chân ẩn 華陽真隱), người Hải Diêm, Tô Châu (nay thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), là thi nhân và hoạ gia đời Trung Đường. Ông đỗ tiến sĩ năm Chí Đức thứ 2 (757), nhưng làm quan không cao, từng giữ chức Trước tác lang nhưng do làm bài thơ Hải âu vịnh trào phúng đắc tội với giới quyền quý nên bị biếm làm Tư hộ tham quân ở Nhiêu Châu. Cuối đời ẩn cư ở Mao Sơn, tự hiệu Bi Ông 悲翁. Trước tác có Hoa Dương tập 華陽集.

 

Tuyển tập chung