Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
33 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Độc Cô Cập (5 bài)
- Hoài Tố thiền sư (1 bài)
- Mạnh Vân Khanh (1 bài)
- Dương Viêm (1 bài)
- Hàn Hoảng (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/07/2005 22:54 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/03/2007 20:10 bởi Vanachi
Cố Huống 顧況 (725-814) tự Bô Ông 逋翁, người Hải Diêm, Tô Châu (nay thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

 

Tuyển tập chung