Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
20 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 31/12/2006 16:02 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 07/06/2009 20:13 bởi hongha83
Thi Kiên Ngô 施肩吾 (năm sinh và mất không rõ) tự Hy Thánh 希聖, người Hồng Châu 洪州, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà thứ 15 (820). Sau cáo quan về quê và ở ẩn tại núi Tây Sơn. Thơ ca vô cùng diễm lệ. Trước tác có Tây Sơn tập 西山集 gồm 10 quyển, nay chỉ còn một quyển.