14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
33 bài thơ, 257 bài dịch
Tạo ngày 22/06/2008 03:02 bởi hongha83
Nhà thơ Hoài Anh tên khai sinh là Trần Trung Phương, sinh ngày 8-7-1938 tại Hà Nam. Tham gia kháng chiến chống Pháp từ khi còn rất nhỏ. Sau tháng Mười năm 1954, là cán bộ Phòng Văn nghệ và Nhà sáng tác Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội, cán bộ biên tập Hội Văn nghệ Hà Nội. Sau 1975, cán bộ biên tập Xưởng phim Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, biên tập viên tuần báo Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Ông có nhiều tác phẩm được tặng Giải thưởng của Hội Nhà Văn và Hội Nghệ sĩ Sân khấu. Hiện nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:

Thơ:
- Dạ lan
- Từ hương đến mật
- 99=chín mươi chín ngọn
- Hoà mạng
- Tầng ngày

Truyện:
- Ngựa ông đã về
- Đuốc lá dừa
- Đầu gió
- Trăng…

 

Dạ lan (1989)

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác

Albert Samain (Pháp)

Alphonse de Lamartine (Pháp)

Anna de Noailles (Pháp)

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Bob Dylan (Mỹ)

Chử Tái (Trung Quốc)

Cố Thành (Trung Quốc)

Đường Ôn Như (Trung Quốc)

Émile Verhaeren (Bỉ)

Francis Carco (New Caledonia)

François Coppée (Pháp)

François Villon (Pháp)

Gérard de Nerval (Pháp)

Guillaume Apollinaire (Pháp)

Henri de Régnier (Pháp)

Hoàng Phủ Nhiễm (Trung Quốc)

Hồ Lệnh Năng (Trung Quốc)

Hùng Nhụ Đăng (Trung Quốc)

Jean Richepin (Pháp)

Jean Tardieu (Pháp)

Leconte de Lisle (Pháp)

Lê Quang Định (Việt Nam)

Liễu Công Quyền (Trung Quốc)

Lục Sướng (Trung Quốc)

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

Lý Đức Dụ (Trung Quốc)

Lý Viễn (Trung Quốc)

Marceline Desbordes-Valmore (Pháp)

Ngải Thanh (Trung Quốc)

Ngô Nhân Tĩnh (Việt Nam)

 1. Chí Thuỷ Biện thôn
  2
 2. Dạ toạ
  1
 3. Du Hải Chàng tự
  3
 4. Đáo Áo Môn thiên Trần Duệ Viễn đạt dư lai ý dữ Lưu Chiếu, Trương Nẫm Khê tri chi
  2
 5. Đáp chư hữu tặng biệt nguyên vận
  3
 6. Đăng Nhạc Dương lâu vọng Động Đình hồ
  2
 7. Đồng Hà Bình đề hoài Trình Khắc Gia khách Triều Dương
  2
 8. Hoạ
  2
 9. Hoạ Trương Nẫm Khê lưu biệt nguyên vận
  2
 10. Khách trung tạp cảm kỳ 01
  2
 11. Khách trung tạp cảm kỳ 02
  2
 12. Khách trung tạp cảm kỳ 03
  2
 13. Khách trung tạp cảm kỳ 04
  2
 14. Khách trung tạp cảm kỳ 05
  2
 15. Khách trung tạp cảm kỳ 06
  2
 16. Khách trung tạp cảm kỳ 07
  2
 17. Khách trung tạp cảm kỳ 08
  2
 18. Khách trung tạp cảm kỳ 09
  2
 19. Khách trung tạp cảm kỳ 10
  2
 20. Khách trung tạp cảm kỳ 11
  2
 21. Khách trung tạp cảm kỳ 12
  2
 22. Lữ ngụ Long Sơn Hoàng thị Từ đường
  2
 23. Lưu biệt Tiên thành chư hữu
  2
 24. Mãi thạch nghiễn
  3
 25. Nguyên đán ngẫu thành
  3
 26. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 2
  2
 27. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 3
  2
 28. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 4
  2
 29. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 5
  2
 30. Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 7
  2
 31. Thi
  1
 32. Thính vũ
  2
 33. Thuyết tình ái kỳ 1
  2
 34. Thuyết tình ái kỳ 3
  2
 35. Thuyết tình ái kỳ 4
  2
 36. Thuyết tình ái kỳ 5
  2
 37. Tiên thành lữ khứ kỳ 1
  4
 38. Tiên thành lữ khứ kỳ 2
  3

Paul Éluard (Pháp)

Paul Verlaine (Pháp)

Paul-Jean Toulet (Pháp)

Stéphane Mallarmé (Pháp)

Sully Prudhomme (Pháp)

Tần Hệ (Trung Quốc)

Thành Ngạn Hùng (Trung Quốc)

Théophile Gautier (Pháp)

Thi Kiên Ngô (Trung Quốc)

Thôi Lỗ (Trung Quốc)

Thư Đình (Trung Quốc)

Tống Ung (Trung Quốc)

Trần Bá Lãm (Việt Nam)

Trịnh Hoài Đức (Việt Nam)

 1. Anh Vũ châu
  1
 2. Bà Châu cổ tháp
  1
 3. Bệnh đình Hà Nam tỉnh thành công quán, Khâm mệnh Đề đốc toàn tỉnh học chính Ngô Phương Bồi dĩ tân khắc bản tập “Vân tiều thi tiên” huệ tống, thuyên kỳ khởi hành dĩ thi đạo tạ
  1
 4. Bệnh hậu sở ký
  1
 5. Bệnh trung đắc Hoàng Hối Sơn bệnh tín đề ký
  1
 6. Cấn Trai đề bích
  1
 7. Chân Lạp ký hoài Hứa Hoa Phong
  1
 8. Chu đình Xích Bích ngẫu ngâm
  1
 9. Củng Cực lâu đối vũ
  1
 10. Cửu cư Chân Lạp kỳ 1
  1
 11. Cửu cư Chân Lạp kỳ 2
  1
 12. Dạ khởi
  1
 13. Dạ toạ
  1
 14. Dĩ Vũ Di trà tặng Ngô Nhữ Sơn
  1
 15. Du Hải Chàng tự tặng Tuệ Chân thượng nhân
  1
 16. Dự Nhượng kiều
  1
 17. Đăng Thê Hà sơn tự
  1
 18. Đăng Trường Sa Củng Cực lâu lưu đề
  1
 19. Đề đồng hương Hứa Hoa Phong tiền bối lữ địa tân trạch thành nhưng khai giáo quán
  1
 20. Đề Hán Dương tri phủ Kỷ Hương tùng hạ ngư ông đồ
  1
 21. Đề Hoàng Hạc lâu
  2
 22. Đề khắc Ngô Khê kính thạch
  2
 23. Đề Nghi Câu dịch
  1
 24. Đề Ngô Tùng Chu u cư
  1
 25. Đề Nhạc Dương lâu
  1
 26. Đề Trần tướng quân miếu
  1
 27. Đề Trường Sa Triệu tri huyện phiến diện Lý hàn lâm hoạ mai
  1
 28. Điệu Nguyễn Quế Cơ kỳ 1
  1
 29. Điệu Nguyễn Quế Cơ kỳ 2
  1
 30. Điếu nữ
  1
 31. Điệu Phạm Chung Cơ
  1
 32. Đồ kinh Tân Trịnh khất thuỷ Vu Sơn gia lão phố nhân dĩ thi tạ
  1
 33. Đồ trung thư sự
  1
 34. Độc Vân Tiều thi tiên nhân hứng đề bích
  1
 35. Đồng Quảng Đông Võ Trường ôn đăng Mai khâu thưởng nam mai
  1
 36. Đông tùng
  1
 37. Gia Định tam thập cảnh - Bình Thuỷ quy phàm
  1
 38. Gia Định tam thập cảnh - Cẩm Đàm phân phái
  1
 39. Gia Định tam thập cảnh - Chiêu Thái tình yên
  1
 40. Gia Định tam thập cảnh - Chu thổ sừ vân
  2
 41. Gia Định tam thập cảnh - Gia Định kim thành
  1
 42. Gia Định tam thập cảnh - Hoa Phong cổ luỹ
  1
 43. Gia Định tam thập cảnh - Lại Úc quan lan
  1
 44. Gia Định tam thập cảnh - Liên Chiểu miên âu
  2
 45. Gia Định tam thập cảnh - Long Hồ ẩn nguyệt
  1
 46. Gia Định tam thập cảnh - Long Xuyên tửu đĩnh
  1
 47. Gia Định tam thập cảnh - Lộc động tiều ca
  1
 48. Gia Định tam thập cảnh - Mai khâu túc hạc
  2
 49. Gia Định tam thập cảnh - Mỹ Tho dạ vũ
  2
 50. Gia Định tam thập cảnh - Ngao Châu mộ cảnh
  1
 51. Gia Định tam thập cảnh - Ngưu Tân ngư địch
  2
 52. Gia Định tam thập cảnh - Quang Hoá Hồ già
  1
 53. Gia Định tam thập cảnh - Quất xã táo ti
  1
 54. Gia Định tam thập cảnh - Quy Dữ vãn hà
  1
 55. Gia Định tam thập cảnh - Tắc Khái qua điền
  1
 56. Gia Định tam thập cảnh - Tân Châu thú cổ
  1
 57. Gia Định tam thập cảnh - Tân Kinh thần mục
  1
 58. Gia Định tam thập cảnh - Tân Triều đãi độ
  2
 59. Gia Định tam thập cảnh - Thạch Hoả lưu quang
  2
 60. Gia Định tam thập cảnh - Thuỳ Vân quất phố
  1
 61. Gia Định tam thập cảnh - Tiên Phố giang thôn
  2
 62. Gia Định tam thập cảnh - Trấn Định xuân canh
  1
 63. Gia Định tam thập cảnh - Võng thị Ngư đăng
  1
 64. Giang nguyệt đồng Ngô Nhữ Sơn thư hoài kỳ 1
  1
 65. Giang nguyệt đồng Ngô Nhữ Sơn thư hoài kỳ 2
  1
 66. Giang thôn hiểu thị
  1
 67. Hà Nam lộ trung lập thu
  1
 68. Hành giang hiểu phiếm
  1
 69. Hành quán khiển hứng
  1
 70. Hoa điền quán tẩu
  1
 71. Hoạ Lê Tấn Trai binh bộ Thạch Cổ sơn thư viện nguyên vận
  1
 72. Hoạ vân đồ
  1
 73. Hoạ vân gian Diêu Kiến tú tài kiến tặng nguyên vận
  1
 74. Hoài nội
  2
 75. Hoàng Pha lộ trung vãn hành
  1
 76. Hổ Môn quan dạ bạc
  1
 77. Hựu đề dương liễu hạ nhị mỹ nhân ỷ thạch đồ
  1
 78. Hữu sở tư
  1
 79. Khách Cao Miên quốc ký hoài Diệp Minh Phụng Kỳ Sơn
  2
 80. Khách chí bộ cổ vận
  1
 81. Khai Phong phủ hành quán lập thu bệnh trung ngâm
  1
 82. Khốc Đặng Cửu Tư tiên sinh
  1
 83. Khốc Hộ bộ thượng thư Mẫn Chính hầu Lê Quang Định
  1
 84. Khốc Trần Nam Lai
  1
 85. Kim ngân ngư kỳ 1
  1
 86. Kim ngân ngư kỳ 2
  1
 87. Kính trung mỹ nhân
  2
 88. Ký hoài Hoàng Ngọc Uẩn Hối Sơn Chân Lạp hành
  2
 89. Lạc trung
  1
 90. Linh Dương giáp vọng phu thạch
  1
 91. Loạn hậu cửu nhật đăng Mai khâu
  1
 92. Loạn hậu quy
  1
 93. Long Tịch thôn cư tạp vịnh kỳ 1
  2
 94. Long Tịch thôn cư tạp vịnh kỳ 2
  2
 95. Lô Từ đường dạ bạc
  1
 96. Lục nguyệt ký vọng dạ độ Trường Đài quan
  1
 97. Lữ thứ hoa triêu
  1
 98. Lưu đề Thập tam hàng chủ Phan Đồng Văn hoa viên
  1
 99. Mãi hoa thanh
  1
 100. Manh kỹ
  1
 101. Mỹ nhân bệnh khởi
  1
 102. Mỹ nhân hiểu khởi
  1
 103. Mỹ nhân lý tranh
  1
 104. Nam mai
  1
 105. Nghi Câu dịch thất tịch
  1
 106. Nghiệp trung
  1
 107. Ngũ Hiểm than
  1
 108. Nguyên đán khách Cao Miên quốc
  1
 109. Phỏng Bùi Độn Am tịch thiên mê lộ khẩu chiếm
  1
 110. Phú đắc cúc thuỷ nguyệt tại thủ kỳ 1
  1
 111. Phú đắc cúc thuỷ nguyệt tại thủ kỳ 2
  1
 112. Quá Động Đình hồ hữu cảm
  1
 113. Quá Hô Đà hà
  1
 114. Quá Linh Đinh dương hữu cảm
  1
 115. Quế Lâm đông nhật vọng thỉnh phong chánh sứ Lê Quang Định Binh bộ thượng thư
  1
 116. Quế Lâm trừ dạ
  1
 117. Sở giang hạ phiếm thư sự kỳ 1
  1
 118. Sở giang hạ phiếm thư sự kỳ 2
  1
 119. Sở trung
  1
 120. Sứ bộ xuất Nam Quan hồi quốc khẩu chiếm
  2
 121. Sứ đình Hán Dương Thiên Đô am lưu đề
  1
 122. Sứ hành thứ Quảng Đông thư hoài
  1
 123. Sứ quán dạ ngâm
  1
 124. Tái độ Hoàng Hà
  1
 125. Tái phỏng Nguyễn Ngân Sinh bất ngộ đề ký
  1
 126. Tàn tuyết
  1
 127. Tặng Đông Quan huyện chánh đường Phạm Văn An
  1
 128. Tặng Hổ Môn Tả dực Tổng binh Hoàng Tiêu
  1
 129. Tặng Long Hưng tự Dưỡng Tuyền lão hoà thượng
  1
 130. Tặng Việt Thành bạn sứ Thái Thế Cao
  1
 131. Tế phong đài
  1
 132. Thạch Cổ sơn nạp lương
  1
 133. Thời thiên khí khốc thử, kinh Tín Dương châu sơn lộ, trị mại lê nữ, dư thụ dĩ chỉ khát, nữ tiếu nhi tặng chi, nhân khẩu chiếm kỷ ngộ
  1
 134. Thu dạ đồng cố nhân thoại cựu bộ cổ vận
  1
 135. Thu nhật khách trung tác
  3
 136. Thuỷ liễu
  1
 137. Thư tặng Thiên Đô am Minh Viễn lão thiền sư
  1
 138. Thương đệ tam tử Thiên Hoá
  1
 139. Thương nhân phụ
  1
 140. Tín Dương châu quy trình sở phỏng bất ngộ
  1
 141. Tịnh đầu cúc
  1
 142. Tống Lương Sán Triều quy Quảng Đông
  1
 143. Trịnh Châu ngoạ bệnh đắc đồng bộ sao lục Vưu Đồng đề tụng Lã Tiên từ thi thiên nhân vong bỉ lậu lâm hành bộ vận phụng đại đề duyên chi tác kỳ 1
  1
 144. Trịnh Châu ngoạ bệnh đắc đồng bộ sao lục Vưu Đồng đề tụng Lã Tiên từ thi thiên nhân vong bỉ lậu lâm hành bộ vận phụng đại đề duyên chi tác kỳ 2
  1
 145. Túc Bạch Vân sơn tự
  1
 146. Tùng đào
  1
 147. Tự trào
  1
 148. Tương hành tạp vịnh - Hạo thử
  1
 149. Tương hành tạp vịnh - Nghịch lưu
  1
 150. Tương hành tạp vịnh - Quan lô từ
  1
 151. Tương hành tạp vịnh - Văn địch
  2
 152. Vị đề Tương Âm Lục tri huyện mai cúc phiến diện kỳ 1
  1
 153. Vị đề Tương Âm Lục tri huyện mai cúc phiến diện kỳ 2
  1
 154. Việt Trung hoài cổ
  1
 155. Vô đề kỳ 1
  2
 156. Vô đề kỳ 2
  2
 157. Vũ Xương chu trung khẩu tặng sở kiến
  1
 158. Xác Sơn dạ phát
  1
 159. Xuân nhật án khởi
  2

Trương Húc (Trung Quốc)

Trương Hựu Tân (Trung Quốc)

Victor Hugo (Pháp)