Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
18 bài thơ
Tạo ngày 13/01/2010 18:55 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 28/07/2019 15:32 bởi hongha83
Trần Bá Lãm 陳伯覽 (1757-1815) tự Tỉnh Phủ 省甫, hiệu Viễn Trai 遠齋, người Vân Canh, huyện Từ Liêm (nay thuộc Hà Nội). Đỗ tiến sĩ khoa Đinh Mùi (1787) đời Lê Mẫn Đế, sau làm quan tới chức Lại khoa cấp sự trung, rồi Đốc đồng xứ Hải Dương, hàm Đông các đại học sĩ. Ông là con của tiến sĩ Trần Hiền. Trần Bá Lãm có nhiều thơ viết về danh thắng của Thăng Long Hà Nội. Tác phẩm có La Thành cổ tích vịnh 羅城古蹟詠 (1788).