14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
14 bài thơ, 1 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 02/08/2019 20:32 bởi hongha83
Phạm Thuý Lan (1945-) là nhà báo, nhà thơ và dịch giả, quê ở Nam Định, hiện sống ở Hà Nội. Bà là phó chủ nhiệm CLB Thơ Đường luật Phạm Đạo Phú.

Tác phẩm:
- Thơ dịch và sáng tác (in chung, nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2018)
- Nắng quái (thơ Đường luật, NXB Hội nhà văn, 2019)

 

Nắng quái (2019)

Thơ dịch tác giả khác