14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
14 bài thơ, 139 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lò Ngân Sủn (12 bài)
- Hoàng Vũ Thuật (86 bài)
- Hoàng Hữu (14 bài)
- Đoàn Thị Tảo (7 bài)
- Phạm Đức (11 bài)
Tạo ngày 01/08/2019 20:32 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 31/03/2022 21:52 bởi hongha83
Phạm Thuý Lan (1945-) là nhà báo, nhà thơ và dịch giả, quê ở Nam Định, hiện sống ở Hà Nội. Bà là phó chủ nhiệm CLB Thơ Đường luật Phạm Đạo Phú. Là kỹ sư nông nghiệp, cử nhân kinh tế, Hội viên Hội nhà văn Hà Nội (2021)

Tác phẩm:
- Thơ dịch và sáng tác (in chung, nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2018)
- Nắng quái (thơ Đường luật, NXB Hội nhà văn, 2019)
- Thuật hoài (thơ dịch danh nhân họ Phạm, NXB Hội nhà văn, 2020)
- Thăng Long hoài cổ (thơ dịch, NXB Hội nhà văn, 2020)
- Người họ Phạm (tản văn, NXB Hội nhà văn, 2020)

 

Nắng quái (2019)

Thơ dịch tác giả khác

Cao Huy Diệu (Việt Nam)

Đỗ Cận (Việt Nam)

Đỗ Lệnh Do (Việt Nam)

Đỗ Nhuận (Việt Nam)

Hà Tông Quyền (Việt Nam)

Hoàng Đức Lương (Việt Nam)

Hoàng Nguyễn Thự (Việt Nam)

Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Huyền Quang thiền sư (Việt Nam)

Lạc Tân Vương (Trung Quốc)

Lê Quý Đôn (Việt Nam)

Lê Thánh Tông (Việt Nam)

Lý Đoan (Trung Quốc)

Nguyễn Án (Việt Nam)

Nguyễn Du (Việt Nam)

Nguyễn Hành (Việt Nam)

Nguyễn Khuyến (Việt Nam)

Nguyễn Thượng Hiền (Việt Nam)

Nguyễn Trung Ngạn (Việt Nam)

Nguyễn Văn Siêu (Việt Nam)

Nguyễn Xung Xác (Việt Nam)

Ninh Tốn (Việt Nam)

Phạm Cẩn Trực (Việt Nam)

Phạm Công Trứ (I) (Việt Nam)

Phạm Đạo Phú (Việt Nam)

Phạm Đình Hổ (Việt Nam)

Phạm Đình Kính (Việt Nam)

Phạm Đình Trọng (Việt Nam)

Phạm Hy Lượng (Việt Nam)

Phạm Khiêm Bính (Việt Nam)

Phạm Khiêm Ích (Việt Nam)

Phạm Lam Anh (Việt Nam)

Phạm Ngũ Lão (Việt Nam)

Phạm Nguyễn Du (Việt Nam)

Phạm Nhân Khanh (Việt Nam)

Phạm Nhữ Dực (Việt Nam)

Phạm Phú Thứ (Việt Nam)

Phạm Quý Thích (Việt Nam)

Phạm Sư Mạnh (Việt Nam)

Phạm Thận Duật (Việt Nam)

Phạm Tông Mại (Việt Nam)

Phạm Tông Ngộ (Việt Nam)

Phạm Văn Nghị (I) (Việt Nam)

Phan Huy Chú (Việt Nam)

Phùng Khắc Khoan (Việt Nam)

Thôi Đồ (Trung Quốc)

Trần Bá Lãm (Việt Nam)

Trần Nhân Tông (Việt Nam)

Trịnh Hoài Đức (Việt Nam)

Trương Kế (Trung Quốc)

Tùng Thiện Vương (Việt Nam)

Vũ Tông Phan (Việt Nam)

Vương Bột (Trung Quốc)