14.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
14 bài thơ, 32 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lò Ngân Sủn (12 bài)
- Hoàng Vũ Thuật (85 bài)
- Hoàng Hữu (14 bài)
- Đoàn Thị Tảo (7 bài)
- Phạm Đức (11 bài)
Tạo ngày 01/08/2019 20:32 bởi hongha83
Phạm Thuý Lan (1945-) là nhà báo, nhà thơ và dịch giả, quê ở Nam Định, hiện sống ở Hà Nội. Bà là phó chủ nhiệm CLB Thơ Đường luật Phạm Đạo Phú.

Tác phẩm:
- Thơ dịch và sáng tác (in chung, nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2018)
- Nắng quái (thơ Đường luật, NXB Hội nhà văn, 2019)

 

Nắng quái (2019)

Thơ dịch tác giả khác