Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Phạm Thuý Lan (4 bài)
Tạo ngày 26/03/2022 21:55 bởi tôn tiền tử
Phạm Công Trứ 范公著 (1600-1675) người xã Liêu Xuyên, huyện Đường Hào, nay thuộc xã Nghĩa Hiệp, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên. Ông đỗ tiến sĩ khoa Mậu Thìn (1628) và được bổ làm Tham tán trấn Sơn Nam. Do có công dẹp loạn, thăng chức Đô ngự sử. Năm Thịnh Đức thứ 5 (1657), được vời làm Tham tụng, tước Yến quận công. Năm Nhâm Dần (1662) triều đình cử ông quản lý Văn Miếu Quốc Tử Giám và làm Tham tụng phủ Chúa Trịnh. Ông đã cho xây dựng bia tiến sĩ tại huyện Đường Hào quê ông. Ông được phong là Đông Các đại học sĩ là quan chức trí tuệ cao nhất thời bấy giờ. Năm Cảnh Trị thứ 3 (1665) đời vua Lê Huyền Tông, Phạm Công Trứ được Tây Vương Trịnh Tạc giao cho việc khảo đính lại bộ sách Đại Việt sử ký toàn thư. Ông đã cùng một số vị khảo, đính toàn bộ bộ sách này làm bộ Đại Việt sử ký ngoại kỷ toàn…