Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Phạm Thuý Lan (1 bài)
Tạo ngày 26/03/2022 21:47 bởi tôn tiền tử
Phạm Khiêm Bính 范謙柄 người Lãm Sơn, Quế Dương, nay là huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, đỗ tiến sĩ năm Cảnh Thống 景統 thứ 5 (1502) đời Lê Hiến Tông, làm quan đến chức Thượng thư. Sau làm quan cho nhà Mạc, giáng xuống Hữu thị lang.