Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/08/2019 19:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/03/2022 18:51

Làng ta nay đã khác xa rồi
Nhiều thứ chỉ là kỷ niệm thôi
Chẳng thấy bến đò hàng sáng gọi
Còn đâu gốc muỗm mỗi trưa ngồi
Xoan bàng kia mấy cây thưa thớt
Tre trúc đây vài khóm cút côi
Mất hẳn khói lam chiều, giậu duối
Người xưa, cảnh cũ có ai hồi?...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]