Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 02/08/2019 19:04

Lại trở về đây với tuổi thơ
Còn đâu đồng lúa ngập không bờ
Chỗ này thuở trước bè rau muống
Chốn ấy ngày xưa đống rạ khô
Ao cá mênh mông nay hoá hẹp
Ruộng cần xanh mướt đã thành trơ
Nhà cao khắp chốn, bê tông chắn
Nhớ luỹ tre làng đến ngẩn ngơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]