Buồn, dạo Tây Hồ ngắm cảnh chơi
Với mênh mang nước, rộng cao trời
Lăn tăn sóng gợn - mong khuây khoả
Lả lướt liễu vờn - ước thảnh thơi
Thấp thoáng mây lồng làn gió thổi
Chập chờn sen quyện ánh trăng soi
Hữu tình cảnh sắc, vô tri kỷ
Trĩu nặng trong lòng chẳng chút vơi...


Nguồn: Nắng quái (thơ), Phạm Thuý Lan, NXB Hội nhà văn, 2019