15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
45 bài thơ, 24 bài dịch
1 người thích
Tạo ngày 04/09/2017 11:18 bởi hongha83
Nghiêm Huyền Vũ (1949-) là nhà báo, nhà thơ, nhà văn và dịch giả văn học Việt Nam. Ông quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm:
- Tháng hai trăng non
- Lời độc thoại
- Ngẫu hứng dương cầm
- Sóng trên mặt cát
- Chuyến tốc hành thời gian
- Hà Nội của tôi

 

Hà Nội của tôi (2007)

Thơ dịch tác giả khác