Khẽ khàng rơi lên kính cửa
anh biết rằng mưa trở về

Từ kiếp luân hồi giọt nước
theo dòng vô định em đi
đã xanh màu xanh của sóng
đã trắng màu trắng của mây

Trong suốt giọt mưa đầu hạ
tìm anh vào lúc rạng ngày

Vội vàng mở tung cửa sổ
tìm em nào thấy em đâu
đầy hè trắng hoa sấu rụng
lá non đãm ướt trên đầu

Giơ tay chỉ gặp ngọn gió
mát lành như là có nhau


11-5-1994

Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007