Cảm ơn muối mặn gừng cay
cảm ơn tròn một ngàn ngày có em
một ngàn lần mặt trời lên
em là tia nắng đầu tiên mỗi ngày

Cảm ơn muối mặn gừng cay
vầng trăng hao khuyết lại đầy vì đâu
dòng sông thắm đỏ nhịp cầu
triều dâng ngập bến gặp nhau mỗi lần

Cảm ơn mặn muối, cay gừng
yêu thương như thể chưa từng thương yêu
cảm ơn nỗi nhớ ban chiều
chờ mong buổi sáng, cô liêu đêm dài

Cảm ơn muối mặn gừng cay
mùa thu trước với thu này, mùa thu...


Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007