Để đong hết gió Hồ Tây
Trong tóc em xoã như mây ngút ngàn
Để đong hết nắng chứa chan
Không gian rực rỡ ngập tràn quanh anh
Để đong hết sóng trong cành
Hết hương trong lá, hết xanh trong vườn
Để đong hết nỗi nhớ thương
Trong mắt em với sắc hường trên môi...

Long đong đến giữa cuộc đời
Góp gom khao khát đong người đường xa


4-2000

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]