Xin em bước thật nhẹ nhàng
tháng Ba Hà Nội dịu dàng đang qua
kể từ cơm nguội trắng hoa
nắng xuân xanh mướt như là ánh trăng

Xin em bước thật khẽ khàng
mà nghe lá thở trở vàng trong cây
một trời chới với vàng bay
cuối xuân lại gợi những ngày vàng thu

Rồi ra hoa sấu vào mùa
rải xanh hè cốm đợi chờ em qua
em đi trong ánh mưa hoa
ướt chăng tóc biếc chỉ là làn hương

Xin em một sáng bình thường
gió đầy tà áo khiêm nhường em đi...


Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007