Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2020 15:59

槐街歌女

百轉鶯喉巧弄歌,
可憐美目觀秋波。
蕭疏廬舍持絲竹,
宛艷嬌娘強綺羅。
展轉春情愁夜月,
淒涼古調軋鳴笳。
動人最是風流處,
一曲南音逸倡和。

 

Hoè Nhai ca nữ

Bách chuyển oanh hầu xảo lộng ca,
Khả liên mỹ mục quán thu ba.
Tiêu sơ lư xá trì ty trúc,
Uyển diễm kiều nương cưỡng ỷ la.
Triển chuyển xuân tình sầu dạ nguyệt,
Thê lương cổ điệu yết minh già.
Động nhân tối thị phong lưu xứ,
Nhất khúc Nam âm dật xướng hoà.

 

Dịch nghĩa

Giọng oanh trăm chiều khéo lựa lời ca
Mắt đẹp đáng yêu thường gợn sóng thu
Nhà cửa thanh nhã tay nâng đàn sáo
Dáng đẹp yêu kiều gượng mang gấm vóc
Tình xuân trăn trở buồn bã đêm trăng
Điệu cổ thê lương nghẹn ngào sáo trúc
Rung động lòng người nhất là những chốn phong lưu
Một khúc Nam âm thảnh thơi xướng hoạ


Phố Hoè Nhai nay ở gần phố Hàng Than, Hà Nội.

Nguồn: Viện nghiên cứu Hán Nôm, Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tảo Trang

Trăm giọng chim oanh rộn tiếng ca
Yêu sao mắt đẹp ánh thu ba
Tiêu sơ nhà cửa nâng đàn sáo
Kiều diễm cô nương gượng gấm là
Trăn trở tình xuân trăng ảo não
Nghẹn ngào tiếng sáo điệu buồn xa
Động lòng nhất chốn phong lưu ấy
Một khúc Nam âm nhịp xướng hoà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Trăm chiều nõn nuột tiếng oanh ca,
Mắt tựa sông thu man mác, chà.
Thanh nhã, cửa nhà nâng tiếng sáo,
Yêu kiều, gấm vóc thẹn làn da.
Tình xuân trăn trở trăng buồn, với,
Điệu cổ thê lương sáo nghẹn, mà.
Nhất chốn phong lưu, rung động lắm,
Phương Nam, giọng nữ, tuyệt vời ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Giọng oanh trăm lối diễn ca
Sóng thu đọng mắt kiêu sa dáng người
Nhà đơn tay sáo lả lơi
Gấm mang kết tạo dáng người đẹp xinh
Đêm trăng buồn mối xuân tình
Điệu xưa sáo trúc nghẹn linh hồn người
Động lòng kẻ chốn ăn chơi
Nam âm một khúc cho người xướng chung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời