Chớm thu rồi! Cốm cũng sắp sửa xanh
Phượng còn sót một chùm hồng giữa phố
Em bé ơi, anh chúc em thi đỗ
Sốt ruột làm gì - chiều thứ bảy mà em.

Tới tấp nhiều cánh chim
Đường Thanh Niên dây đàn lên căng quá
Líu cả lưỡi chào bạn bè khắp ngả
Đất nước trẻ ra nhiều, em gái giống mẹ hơn.

Mắc nợ Hồ Gươm, mắc nợ đèn đường
Mắc nợ cả đêm thứ 200 vào vai Juy-li-ét
Buổi công diễn ấy, giá mà cô diễn viên được biết
Có người lính trở về rồi hớt hải đi mau.

Em thân yêu! Nếu mình lại xa nhau
Cuộc hò hẹn muôn đời thương biết mấy
Ai hôn nhau chiều nay - ai có thấy
Tiếng ve còn kêu cháy đáy ba-lô...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]