Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Huyền Kiêu (5 bài)
- Đỗ Huy Nhiệm (4 bài)
- Nguyễn Xuân Huy (2 bài)
- Mai Lâm (10 bài)
- Hoàng Ly (2 bài)
Tạo ngày 23/03/2020 21:24 bởi hongha83
Tảo Trang (1915-2017) tên thật là Vũ Tuân Sán, quê ở Đại Từ (Đại Kim, Hoàng Mai) Hà Nội. Ông là nhà Hà Nội học, dịch giả Việt Nam.

Tác phẩm:
- Thơ Đường (2 tập, 1962, đồng tác giả với Hoa Bằng, Nam Trân)
- Hà Nội xưa và nay (Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, NXB Hội Nhà văn, 2007)
- Nguyễn Du - Thơ chữ Hán (Trung tâm Nghiên cứu Quốc học), NXB Văn học, 2015)
- Thơ chữ Hán Cao Bá Quát (NXB Văn học, 1970)

 

Thơ dịch tác giả khác