15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Huyền Kiêu (5 bài)
- Đỗ Huy Nhiệm (4 bài)
- Mai Lâm (10 bài)
- Hoàng Ly (2 bài)
- Xuân Diệu (350 bài)
Tạo ngày 01/04/2015 19:31 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Xuân Huy sinh ngày 15/7/1915 tại làng Dũng Quyết, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Học ở Nam Định, sau là giáo viên dạy học ở Hà Nội. Ông có thơ đăng trên các báo Đông tây, Phụ nữ thời đàm, Nhật tân, Tân thiếu niên, Hanoi báo.

 

Tuyển tập chung