15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ, 2 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Đỗ Huy Nhiệm (4 bài)
- Nguyễn Xuân Huy (2 bài)
- Mai Lâm (10 bài)
- Hoàng Ly (2 bài)
- Xuân Diệu (357 bài)
Tạo ngày 17/05/2009 02:05 bởi Vanachi
Huyền Kiêu (1915 - 8/1/1995) tên thật là Bùi Lão Kiều, nguyên quán tỉnh Hà Đông, ngụ ở Hà Nội. Những năm 40, ông viết văn, làm thơ, cộng tác với các báo ở Hà Nội. Toàn quốc kháng chiến, ông tản cư ra chiến khu, công tác ở chi hội Văn nghệ Liên khu III. Sau hiệp định Genève, ông hồi cư về Hà Nội, công tác ở tạp chí Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, NXB Văn học, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam đến năm 1975. Sau khi đất nước thống nhất (1976), ông vào sống ở TP Hồ Chí Minh tới khi mất.

Tác phẩm:
- Hồ Chí Minh, tinh hoa dân tộc
- Sang xuân (1960)
- Mùa cây (1965)
- Bầu trời (1976)

 

Thơ dịch tác giả khác