Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
10 bài thơ
Tạo ngày 14/06/2020 13:43 bởi tôn tiền tử
Mai Lâm (28/4/1915 - 8/11/1992) tên thật là Đoàn Văn Thăng, sinh tại Hoàng Mai, tỉnh Bắc Giang, là một nhà thơ Công giáo. Ông theo học thầy dòng sư huynh tại Trường Thomas d’Aquin Nam Định, và vào giáo giới từ năm 1934. Sau ông dạy học tại Cao Bằng, rồi làm giám thị ở Trường Hồ Ngọc Cẩn, Gia Định.

Một giai thoại thường được nhắc về ông là năm 1933, ông viết bài Viếng Tản Đà đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy khi nghe tin nhầm Tản Đà qua đời. Tản Đà sau đó hoạ lại bằng bài thơ Cười ông Mai Lâm cũng đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy.

Tác phẩm:
- Bảy thánh vịnh thống hối (thơ, 1958)
- Ngôi sao lạ (thơ, 1958)
- Khúc ca lên đền (thơ dịch, 1960)
- Truyện Tôbia (Sài Gòn, 1960)
- Kinh nhật tụng Đức Mẹ (Sài Gòn, 1963)
- Kẻ giảng

 

Tuyển tập chung