Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Huyền Kiêu (5 bài)
- Nguyễn Xuân Huy (2 bài)
- Xuân Diệu (332 bài)
- Vũ Hoàng Chương (413 bài)
- Bích Khê (84 bài)
Tạo ngày 25/12/2014 09:22 bởi tôn tiền tử
Đỗ Huy Nhiệm sinh ngày 16/3/1915, là nhà thơ Việt Nam thời tiền chiến, quê gốc ở Phú Yên, nhưng sinh ra ở Nam Định. Trước ông họ Hồ, sau đổi ra họ Đỗ. Thuở nhỏ, ông học ở Nam Định cho đến khi đỗ bằng thành chung, rồi lên Hà Nội học tiếp cho đến khi thi đỗ tú tài. Khoảng năm 1941, ông vào làm ở Sở Trước bạ Hà Nội. Tháng 10/1941, ông được Hoài Thanh và Hoài Chân viết bài giới thiệu trong quyển Thi nhân Việt Nam (1942). Ông có thơ đăng trên các báo thời bấy giờ, như: Phụ nữ thời đàm, Tân thiếu niên, Tiến hoá, Văn học tạp chí, Hà Nội báo, Tiểu thuyết thứ năm... Tháng 9/1968, Đỗ Huy Nhiệm lại được Nguyễn Tấn Long và Nguyễn Hữu Trọng giới thiệu trong bộ sách Việt Nam thi nhân tiền chiến (1969). Ông còn dùng các bút danh Đỗ Phủ, Thiếu Lăng.

Tác phẩm
- Khúc ly tao (thơ, 1934)
- Thiên diễm tuyệt (thơ, 1936)
- Tiền kiếp (tập truyện ngắn, Tam Kỳ thư xã Hà Nội xuất bản, 1943)