15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
49 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 28/05/2009 00:24 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/01/2017 14:25 bởi hongha83
Đào Vĩnh sinh năm 1947, quê xã Yên Hưng, Ý Yên, Nam Định, hội viên Hội nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm:
- Mưa nắng sông quê (in chung, NXB Lao động, 1988)
- Khoảng trời mùa hạ (NXB Hà Nội, 1990)
- Dọc mùa thu (NXB Hội nhà văn, 1993)
- Bây giờ năm 95 (NXB Lao động, 1995)
- Gửi bốn mùa (Hội Nhà văn Hà Nội, 2000)
- Nỗi khuya (NXB Thanh niên, 2003)
- Phía vòng đê sông Đáy (NXB Hội nhà văn, 2007)

 

Dọc mùa thu (1993)

Bây giờ năm 95 (1995)

Gửi bốn mùa (2000)

Nỗi khuya (2003)

Phía vòng đê sông Đáy (2007)