Phố chẳng cần tên, nhà quên số
Còn mải ngược xuôi dốc uốn vòng
Khu I, II, III.... rồi Tam Đảo
Không vậy sao còn đủ Châu Phong

Không thế mùa hè nhiều mắc nợ
Lưng trần nhẫn nại thở mồ hôi
Riêng chi vương vấn thu dìu dịu
Mây trắng cồn lên bước chân người

Đâu cũng chập chờn cung bậc gió
Thoáng chểnh mảng xa, thoáng ôm chầm
Ngàn nắng lọc qua ngàn xanh lá
Xoải một vàng mơ dọc triền thung

Nhà cũ thời gian mờ dấu ấn
Cửa ô nhà mới lặng bốn bề
Mắt em thăm thẳm như rừng núi
Tôi xa, Tam Đảo có theo về?


Nguồn: Nỗi khuya, NXB Thanh niên, 2003