Một mình se lạnh vòng Tứ Trấn
Vai chở hương đêm tới rạng ngày
Dẫu biết kinh kỳ mong đầy đặn
Vắng em, Hà Nội vẫn hao gầy.


Nguồn: Gửi bốn mùa, NXB Hội nhà văn, 2000