Một mình se lạnh vòng Tứ Trấn
Vai chở hương đêm tới rạng ngày
Dẫu biết kinh kỳ mong đầy đặn
Vắng em, Hà Nội vẫn hao gầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]