15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
49 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 28/05/2009 00:24 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 04/01/2017 14:25 bởi hongha83
Đào Vĩnh (1947-) quê xã Yên Hưng, Ý Yên, Nam Định, hội viên Hội nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm:
- Mưa nắng sông quê (in chung) - NXB Lao Động 1988
- Khoảng trời mùa hạ - NXB Hà Nội 1990
- Dọc mùa thu - NXB Hội nhà văn 1993
- Bây giờ năm 95 - NXB Lao Động 1995
- Gửi bốn mùa - Hội Nhà văn Hà Nội 2000
- Nỗi khuya - NXB Thanh niên 2003
- Phía vòng đê sông Đáy - NXB Hội nhà văn 2007