Đường ngả nhựa tận thềm vách núi
Bóng cáp treo vời vợi trên đầu
Hương khói vẫn khói hương xưa cũ
Chốn tu hành người đến dìu nhau

Ta đâu quản rêu phong bậc đá
Bảy trăm năm biến ảo bời bời
Anh bên cạnh có gì lo nữa
Sương Chùa Đồng sẽ thấm mồ hôi

Xin thăm thẳm phút giây độ lượng
Lỡ vòng tay nhẹ nép vai tròn
Chút mụ mị giật mình biết lỗi
Sợ mai ngày Yên Tử xa hơn

Tạo hóa những khôn cùng màu nhiệm
Dựng ngang trời Thiền phái Trúc Lâm
Đại ngàn bỗng hóa thành mặt lưới
Lọc li ti hạt bụi phàm trần.


Yên Tử 3-2005

Nguồn: Phía vòng đê sông Đáy, NXB Hội nhà văn, 2007