Tôi dùng đôi mắt để sờ hoa
Vì sợ đôi tay chẳng mặn mà
Làm bẩn cánh hoa, hoa rơi lệ
Thì tôi càng thấy buồn hơn hoa.

                        Lãng tử Phi Vân: Triệu Minh Hiếu