22/03/2023 19:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lá bàng

Tác giả: Đào Vĩnh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 22/01/2010 20:31

 

Lá từng xanh nắn nót cả mùa thu
Rổi tìm giữ mùa đông dài giọt lửa
Đại hàn quét
           lặng rơi xao xác phố
Mấp mô đường
           lửa vá được ta chăng?
Nguồn: Nỗi khuya, NXB Thanh niên, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Vĩnh » Lá bàng