Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mùa thu (315)

Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2017 13:47

Mùa thu đã ở trong tay
Nữa thôi gió lạnh heo may sẽ về
Thương nhau muộn vạt nắng hè
Khi Sầm Sơn biển bốn bề vắng em


13-8-1991

Nguồn: Bây giờ năm 95 (thơ), Đào Vĩnh, NXB Lao động, 1995