29/01/2022 12:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu biển

Tác giả: Đào Vĩnh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2017 13:47

 

Mùa thu đã ở trong tay
Nữa thôi gió lạnh heo may sẽ về
Thương nhau muộn vạt nắng hè
Khi Sầm Sơn biển bốn bề vắng em
13-8-1991

Nguồn: Bây giờ năm 95 (thơ), Đào Vĩnh, NXB Lao động, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Vĩnh » Thu biển