Đinh Tú Anh tên khai sinh là Đinh Nguyễn Tú Anh, sinh năm 1969, quê xã Sơn Hoà (nay là xã An Hoà Thịnh), huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông sống tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, công tác tại Công ty Chế biến than Quảng Ninh thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tác phẩm:
- Tự sự (tập thơ gồm 200 bài thơ, NXB Hội Nhà văn, 1997)
- Lịch sử dòng họ Đinh Nho (sách nghiên cứu lịch sử, NXB Phụ nữ Việt Nam, 2023)

 

Thơ luật Đường

Thơ tự do

Thơ dịch tác giả khác

Án Thù (Trung Quốc)

Âu Dương Tu (Trung Quốc)

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Bùi Cơ Túc (Việt Nam)

Bùi Hữu Thứ (Việt Nam)

Bùi Văn Dị (Việt Nam)

Cao Bá Quát (Việt Nam)

Cao Thích (Trung Quốc)

Cao Tự Thanh (Việt Nam)

Diệu Nhân ni sư (Việt Nam)

Dương Bang Bản (Việt Nam)

Dương Quýnh (Trung Quốc)

Đặng Dung (Việt Nam)

Đặng Huy Trứ (Việt Nam)

Đinh Nho Hoàn (Việt Nam)

 1. Bạc Đông Tân dịch dạ văn thôn kê tự cảm
  3
 2. Biệt cựu thuyền chủ tính Đường
  3
 3. Chu bạc Nam Ninh thành, đạo quan khố cấm hành tuỳ bất đắc tùng bộ, nhân ức quân thân, cảm tác
  4
 4. Chu thứ Hoàng Châu Vương Chính đường xuất chỉ cầu thi tức khắc tặng chi
  3
 5. Cửu thứ Ninh thành dư cảnh
  2
 6. Du Trường Sinh am
  3
 7. Dương sóc đồ trung nhân Mộ chính đường thứ vận tiền thi kiêm tặng thượng phẩm phiến nhất bả nhưng phục thứ tiền vận tạ tha
  3
 8. Đại Quách khuê phụ tiễn Quách bạn thướng Yên Kinh
  3
 9. Đề Bình Lạc Ân Sơn đình
  3
 10. Đề Độc Tú tự
  3
 11. Đề Động Đình hồ
  3
 12. Đề Hoà Quang tự
  3
 13. Đề Nam Nhạc Hành Sơn
  3
 14. Đề Ngô Khê kính thạch
  3
 15. Đề Quan Đế miếu
  3
 16. Đề Quân Sơn
  3
 17. Đề Thuấn Sơn
  4
 18. Đề Tượng Tị sơn
  3
 19. Đề Yên Tử ky
  3
 20. Độ Nhị hà khiển đề
  12
 21. Động Đình hồ hoài cổ
  3
 22. Hạ Minh Giang thuyền
  4
 23. Hạ Trần Phủ Viện nhị tử nhập Hàn lâm
  3
 24. Hồi tưởng độ Nhị hà nhật, nhân tác
  7
 25. Kim Lăng hoài cổ
  3
 26. Ngộ Phúc Kiến khách Khâu Đỉnh Thần lai phỏng
  7
 27. Phỏng thi hoạ Thanh khách Đào Văn Độ
  3
 28. Quá Bán Tiên nham
  3
 29. Quá Đằng huyện
  3
 30. Quá Kỳ Dương đề Ngô Khê
  3
 31. Quá Lã Côi dịch
  6
 32. Quá Nhạc Châu thành
  4
 33. Quá Ô Man than
  3
 34. Quá quan thượng
  3
 35. Quá Quý huyện
  3
 36. Quá Thái Bình thành
  4
 37. Quá Thành Đoàn
  3
 38. Quá Tương Đàm kinh Bao Da miếu đề
  4
 39. Quá Vũ Xương thành đề Hoàng Hạc lâu
  4
 40. Quá Yên Dũng huyện Yên Ninh tự
  5
 41. Tặng bản quốc hoà thượng trụ Tân Ninh giang biên tự
  3
 42. Tặng Ngô Châu tú tài Mã Ái Vân
  3
 43. Thất nguyệt thất thập nhật ngộ mẫu thân kỵ nhật cảm tác
  6
 44. Ức nhũ mẫu, ký dữ đồng niên Thái bộc Tôn Đài
  3
 45. Ức Trung dũng Thiếu phó Đặng Tôn Đài, hồi thi trình thướng kỳ 1
  3
 46. Ức Trung dũng Thiếu phó Đặng Tôn Đài, hồi thi trình thướng kỳ 2
  3
 47. Vãn phỏng Nam Kinh cổ thành
  4

Đoàn Nguyễn Tuấn (Việt Nam)

Đỗ Mục (Trung Quốc)

Đỗ Nhuận (Việt Nam)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

Đỗ Thẩm Ngôn (Trung Quốc)

Đỗ Tuân Hạc (Trung Quốc)

Fyodor Tyutchev (Nga)

Giả Đảo (Trung Quốc)

Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Hồ Quý Ly (Việt Nam)

Hồ Xuân Hương (Việt Nam)

Huyền Quang thiền sư (Việt Nam)

Khuyết danh Việt Nam (Việt Nam)

Khương Quỳ (Trung Quốc)

Lã Xuân Oai (Việt Nam)

Lê Khôi (Việt Nam)

Lê Quang Định (Việt Nam)

Lê Quát (Việt Nam)

Lê Quýnh (Việt Nam)

Lê Thái Tổ (Việt Nam)

Liễu Trung Dung (Trung Quốc)

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Cấu (Trung Quốc)

Lý Dục (Trung Quốc)

Lý Ích (Trung Quốc)

Lý Quần Ngọc (Trung Quốc)

Lý Thương Ẩn (Trung Quốc)

Mạnh Hạo Nhiên (Trung Quốc)

Mao Trạch Đông (Trung Quốc)

Minh Mệnh hoàng đế (Việt Nam)

Ngô Thì Nhậm (Việt Nam)

Ngô Thì Vị (Việt Nam)

Nguyễn Bỉnh Khiêm (Việt Nam)

Nguyễn Du (Việt Nam)

Nguyễn Đề (Việt Nam)

Nguyễn Hành (Việt Nam)

Nguyễn Khuyến (Việt Nam)

Nguyễn Long Cát (Việt Nam)

Nguyễn Phi Khanh (Việt Nam)

Nguyễn Thiên Túng (Việt Nam)

Nguyễn Trãi (Việt Nam)

Nguyễn Trung Ngạn (Việt Nam)

Nguyễn Văn Giao (Việt Nam)

Ôn Đình Quân (Trung Quốc)

Phạm Hy Lượng (Việt Nam)

Phạm Quý Thích (Việt Nam)

Phạm Trọng Yêm (Trung Quốc)

Phan Đình Phùng (Việt Nam)

Phan Thanh Giản (Việt Nam)

Pháp Loa thiền sư (Việt Nam)

Phùng Khắc Khoan (Việt Nam)

Quyền Đức Dư (Trung Quốc)

Tạ Đình Huy (Việt Nam)

Thôi Hiệu (Trung Quốc)

Thôi Hộ (Trung Quốc)

Trần Bích San (Việt Nam)

Trần Cảnh (Việt Nam)

Trần Danh Án (Việt Nam)

Trần Đình Túc (Việt Nam)

Trần Hữu Phùng (Việt Nam)

Trần Khản (Việt Nam)

Trần Nghệ Tông (Việt Nam)

Trần Nhân Tông (Việt Nam)

Triệu Hỗ (Trung Quốc)

Triệu Sư Tú (Trung Quốc)

Trịnh Cốc (Trung Quốc)

Trịnh Giải (Trung Quốc)

Trương Vị (Trung Quốc)

Victor Hugo (Pháp)

Vương An Quốc (Trung Quốc)

Vương Chi Hoán (Trung Quốc)

Vương Duy (Trung Quốc)