14.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài thơ)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (116 bài thơ)
- Lê Thánh Tông (228 bài thơ)
- Đoàn Thị Điểm (7 bài thơ)
- Đặng Trần Côn (13 bài thơ)
Tạo ngày 12/03/2013 08:17 bởi hongha83
Dương Bang Bản 陽邦本, không rõ năm sinh năm mất, người xã An Cừ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ông đỗ Nhị giáp Tiến sĩ xuất thân khoa Giáp Thìn niên hiệu Hồng Đức (1484), làm quan Lễ bộ thượng thư, Thiếu bảo, Đông các Đại học sĩ kiêm Quốc Tử Giám Tế tửu tri kinh diên sự tước Đôn Thư bá. Ông được vua Lê ban quốc tính đổi thành Lê Tung 黎嵩. Dương Bang Bản mất năm 63 tuổi, hiện có từ đường dòng họ ở xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. Ông còn được phối thờ tại đình Chảy cùng xã.

Tác phẩm:
- Việt giám thông khảo tổng luận 越鑑通考總論

 

Giang hồ chí sự - 江湖志事