Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/11/2017 21:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 14/11/2017 21:27

驚天大王

欲殺黎桓在水湄,
一千弓弩亦雄師。
江邊二翼誠良筞,
林內三英置老椎。
天不顧丁頭未死,
地無處隱義難支。
如今五百人猶奉,
李贈驚天豈過推。

 

Kình Thiên đại vương

Dục sát Lê Hoàn tại thuỷ my,
Nhất thiên cung nỗ diệc hùng sư.
Giang biên nhị dực thành lương sách,
Lâm nội tam anh trí lão chuỳ.
Thiên bất cố Đinh đầu vị tử,
Địa vô xứ ẩn nghĩa nan chi.
Như kim ngũ bách nhân do phụng,
Lý tặng “Kình Thiên” khởi quá suy.

 

Dịch nghĩa

Muốn giết Lê Hoàn ở bãi sông
Dùng ngàn quân cung nỏ thì cũng là đội quân mạnh
Chia ra đóng bãi sông hai cánh kẹp lại thực là mẹo giỏi
Trong rừng có ba tướng góp sức cũng là tay lão luyện
Nhưng do trời không ngoảnh lại với họ Đinh nên tên đầu sỏ không chết
Đất khắp nơi không có chỗ nương thân, thì nghĩa cũng khó giữ
Giống như nay sau năm trăm năm, người đời vẫn còn thờ phụng
Danh hiệu “Kình Thiên” do nhà Lý ban tặng nào đã suy giảm giá trị


Kình Thiên đại vương (vị đại vương chống trời): Theo thần tích đền thờ thôn Hương Tảo, xã Hiệp Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thì ông là Nguyễn Đức Huy, tướng của Trần Lâm, chỉ huy quân cung nỏ ở bờ sông Nghị nơi gần chợ Búng để nhằm hạ sát Lê Hoàn nhưng không thành sự. Tại đền quê của Kình Thiên có câu đối của Bảng nhãn Lê Quý Đôn: “Anh hùng sự nghiệp thiên niên ngưỡng, Trung nghĩa tâm điền vạn thế tôn”.

Nguồn: Lê Tung, Hoàng Giang Phú (nghiên cứu - sưu tầm - biên soạn), NXB Thế giới, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giang Phú

Muốn giết Lê Hoàn ở bãi sông
Một ngàn binh sĩ thật oai phong
Đôi bờ hai cánh thành mưu sách
Rừng rậm, ba quân quyết một lòng
Trời lánh họ Đinh, giặc chẳng chết
Đất không nơi ẩn, nghiệp đi tong
Năm trăm năm trải, dân thờ phụng
Danh hiệu “Kình Thiên” triều Lý phong

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Định giết Lê Hoàn ở bãi sông,
Dùng ngàn cung nỏ thật oai phong,
Cánh quân đóng bãi sông mưu giỏi,
Ba tướng trong rừng cũng một lòng.
Trời ngoảnh họ Đinh đầu sỏ thoát,
Đất không nơi ẩn nghĩa khôn mong.
Năm trăm năm cũ đời thờ phụng,
Danh hiệu “Kình Thiên” nhà Lý phong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Ngọc Lâm

Ám sát tướng quân ở bến sông
Ngàn quân cung nỏ quyết thanh trừng
Lưỡng đảng phân tranh khó biết chừng
Rừng thiên nước thánh uống cầm chân
Trời không phù ta, người chẳng chết
Đất nào dung thân kẻ phản thần
Nữa mãnh thiên hùng hoá hư không
Phong thần Kình Thiên - Lý triều trong.

Hồng Đức
Chưa có đánh giá nào
Trả lời