昭文王日矞

征蠻退虜北西方,
天使昭文夢已彰。
孝對母親居廟邑,
慈于貧困啓隆鄉。
功成身退遊風月,
興利勤農勸義良。
四九祠門皆敬意,
於斯第一有陵堂。

 

Chiêu Văn Vương Nhật Duật

Chinh man thoái lỗ bắc tây phương,
Thiên sử Chiêu Văn mộng dĩ chương.
Hiếu đối mẫu thân cư Miễu ấp,
Từ vu bần khốn khải Long hương.
Công thành thân thoái du phong nguyệt,
Hưng lợi cần nông khuyến nghĩa lương.
Tứ cửu từ môn giai kính ý,
Ư tư đệ nhất hữu lăng đường.

 

Dịch nghĩa

Đánh quân Man ở phía tây, dẹp bọn cướp ở mặt bắc,
Trời sai Chiêu Văn hạ giới đã nêu rõ trong giấc mộng của mẹ ông.
Hiếu tâm đối với mẫu thân ở thôn Miễu,
Lòng từ đối với cảnh nghèo thiếu trong việc khai hoang lập ấp Phúc Long.
Đến khi sự nghiệp đã thành rồi thì lui gót đi thưởng ngoạn gió trăng,
Vì người lấy điều lợi khuyên cấy cầy dạy nghĩa khí làm lành ăn ở cùng nhau.
Ba mươi sáu cửa đền thờ phụng được dựng nên đều xuất phát từ tấm lòng kính mến của nhân dân,
Nhưng chỉ ở nơi đây là có lăng miếu chính thống.


Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật là con trai của Đệ ngũ cung phi Vũ Xuân Vượng của Trần Thái Tông. Ông sinh ngày 10 tháng 3 năm Nhâm Dần (1242) tại thôn Miễu, xã Mạt Lăng, huyện Tây Chân, phủ Thiên Trường (quê mẹ), mất ngày 15 tháng Chạp năm Giáp Dần (1314) thời vua Anh Tông, thọ 72 tuổi, mộ cũng để ở bên cạnh ngôi đền thờ hiện nay. Ông là người giỏi văn hiểu võ, trong cuộc chống Nguyên lập nhiều công lớn.

Bài thơ này do Dương Bang Bản viết trong tập thần phả Trần Nhật Duật ở thôn Miễu.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Mặt tây phương bắc vẫy vùng
Chiêu Văn trong mộng trời từng ban ân
Miễu thôn đối với mẫu thân
Lòng từ xã Phúc bần dân trông chờ
Giặc tan bầu rượu túi thơ
Khuyên người tương trợ chăm lo cấy cày
Tôn thờ đền miếu dựng xây
Ba mươi sáu chốn, chốn này chính tông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dẹp bắc, đánh Man cướp phía tây,
Chiêu Văn hạ giới trời sắp bày.
Hiếu tâm thân mẫu nơi thôn Miễu,
Từ hiếu cảnh nghèo ấp Phúc đây.
Sự nghiệp đã thành lui gót ẩn,
Khuyên lành chuộng nghĩa dạy dân cầy.
Nhân dân kính mến đền thờ phụng,
Lăng miếu chính còn chỉ ở đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời