Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/01/2020 19:19 bởi tôn tiền tử
Vũ Duy Vỹ (1835-?) người xã Bài Nhiệm, nay là xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đỗ cử nhân khoa Giáp Tý (1864), phó bảng khoa Kỷ Tị (1869) đời Tự Đức, làm Án sát Quảng Bình, sau trái lệnh vua bị cách chức.

 

Tuyển tập chung