Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
58 bài thơ
Tạo ngày 06/04/2014 21:54 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 22/04/2014 14:56 bởi hongha83
Khiếu Năng Tĩnh 叫能靜 (1835-1915) tự Giá Sơn 蔗山, quê xã Chân Mỹ, tổng Tử Vinh, huyện Đại An, phủ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (nay thuộc xã Yên Cương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Năm 1878, ông đỗ cử nhân (hương cống) hai năm sau ông đỗ đồng tiến sĩ xuất thân, làm quan Đốc học Hà Nội, Tế tửu Quốc Tử Giám.

Tác phẩm:
- Cố hương vịnh tập 故鄉詠集

Dịch ra tiếng Việt:
- Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh (53 bài), NXB Hội nhà văn, 2010
- Tân biên Nam Định tỉnh địa dư chí lược, Thư viện tỉnh Nam Định, 2000

 

 1. Bản tỉnh môn nhân điếu thi
  2
 2. Bắc trình thán
  3
 3. Bệnh hậu tức sự
  2
 4. Cáo gia nhi
  2
 5. Cúc vịnh
  3
 6. Dạ trú Gia Định
  2
 7. Dạ túc Hội An phùng chức phường
  2
 8. Dung thụ Thánh Mẫu phần
  2
 9. Dữ kinh sư thương hữu quyên tiền dưỡng du đao
  2
 10. Đại Giác tự
  3
 11. Đăng đồ
  2
 12. Đề nhất phàm phong thuận đồ
  3
 13. Đông từ
  3
 14. Hạ từ
  3
 15. Hiếu trung nhất niệm cách
  3
 16. Huệ Nam điện
  2
 17. Huynh đệ đồng khoa cách
  3
 18. Hương Canh
  2
 19. Hương giang ngộ Trần cư sĩ thoại cựu
  2
 20. Hương Tích tự
  4
 21. Kiếm hồ thế thuyết
  2
 22. Ký Nguyễn đại nhân
  3
 23. Ký Thiện Đễ thân hữu
  2
 24. Lâm Tri trà
  3
 25. Linh giang tảo độ
  2
 26. Lộ quá Lạc Dương tức sự
  2
 27. Mai vịnh
  3
 28. Nam thành lão ca giả
  2
 29. Ngôn chí
  2
 30. Nhân hồi gia tu tổ đường dữ hương cựu hữu
  3
 31. Nhân ngôn ngũ liễm quả
  3
 32. Phòng thành
  2
 33. Phu phụ tương kính như tân cách
  2
 34. Phụ từ tử hiếu cách
  3
 35. Phụng lâm thí trường
  2
 36. Phụng mệnh quan dân
  2
 37. Phụng vãng chư xứ tuyên thiết các đội dân binh
  2
 38. Quân minh thần lương cách
  2
 39. Sinh cư loạn thế
  2
 40. Tang miếu thướng sớ cáo bệnh
  2
 41. Tây Mỗ Thánh Mẫu từ
  2
 42. Thạch Tuyền tự mộ vũ ngộ cố thê
  2
 43. Thanh minh
  2
 44. Thọ Tung phúc thần
  2
 45. Thôn Nho Lâm
 46. Thu từ
  3
 47. Tị phong thủ hồi cách
  2
 48. Tiên Nhân động
  2
 49. Trúc vịnh
  2
 50. Tùng vịnh
  2
 51. Tự thán
  2
 52. Tý nguyệt như kinh quá Thuý sơn dữ lương hữu Từ đại nhân
  2
 53. Ứng thượng sử chư quan tác hưng bang bài ngoại kế
  2
 54. Vọng Phu thạch
  2
 55. Vũ Xá Bái quận công
  2
 56. Xuân du
  2
 57. Xuân huyên tịnh mậu cách
  2
 58. Xuân từ
  3