Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2014 18:37

石泉寺暮雨遇故妻

出政回思歷久年,
北南何礙幾狼煙。
眼前泉寺吳家女,
背後西軒翠帳懸。
勸飲杯杯談世變,
添油注注敘心田。
夜深床上無能睡,
難卜重來別淚連。

 

Thạch Tuyền tự mộ vũ ngộ cố thê

Xuất chính hồi tư lịch cửu niên,
Bắc nam hà ngại kỷ lang yên.
Nhãn tiền Tuyền tự Ngô gia nữ,
Bối hậu tây hiên thuý trướng huyền.
Khuyến ẩm bôi bôi đàm thế biến,
Thiêm du chú chú tự tâm điền.
Dạ thâm sàng thượng vô năng thuỵ,
Nan bốc trùng lai biệt lệ liên.

 

Dịch nghĩa

Từ buổi ra làm quan nghĩ lại trải đã nhiều năm
Cõi Bắc phương Nam có ngại ngần chi bao độ khói lang
Trước mắt hiện ra cô gái họ Ngô ở chùa Tuyền
Dưới mái hiên Tây sau lưng màn thuý đã vén cửa ra
Khuyên nhau từng chén bàn phiếm cuộc biến loạn cõi nhân gian
Rót dầu thêm vào đĩa, lại thêm nữa, phơi bày chuyện tự đáy lòng
Khuya rồi lên giường nằm nghỉ mà không sao ngủ được
Biết tới khi nào có ngày gặp lại, từ biệt nhau nước mắt liên tiếp tuôn rơi


Nguyên chú: Chùa Thanh Tuyền tức chùa Tháp có mộ của công chúa Trịnh. Vợ cũ tên là Thị Hoà quê ở Uy Tổ. Chùa này là chùa hang Tháp thuộc khu vực trại giam V26 xã Ninh Vân huyện Hoa Lư tỉnh Ninh Bình.

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Làm quan đã trải nhiều năm
Bắc Nam đâu có ngại ngần lang yên
Họ Ngô cô gái chùa Tuyền
Hiên tây màn thuý vén liền cửa lên
Chuyện đời chén chén mời khuyên
Them dầu kể lể hàn huyên đáy lòng
Khuya nằm vẫn thức chong chong
Ngày nào gặp lại ròng ròng lệ rơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhiều năm nghĩ trải buổi làm quan,
Đâu ngại Bắc Nam độ khói lang,
Ngô nữ chùa Tuyền hiện trước mắt,
Mái Tây sau cửa đã vén màn.
Từng chung bàn phiếm đời tao loạn,
Chuyện vãn chong đèn tự đáy lòng.
Khuya nghỉ nằm không sao ngủ được,
Bao giờ gặp lại, lệ tuôn ròng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời