Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/04/2014 09:35

惠南殿

遠聞靈應故尋來,
六塔崢嶸度有差。
久填江邊緣地廣,
安居山上起天排。
鄉人常仰何為者,
國勢臨危默坐哉。
幾歷兵戈無盡變,
此刑存沒勿關懷。

 

Huệ Nam điện

Viễn văn linh ứng cố tầm lai,
Lục tháp tranh vanh độ hữu sai.
Cửu điền giang biên duyên địa quảng,
An cư sơn thượng khởi thiên bài.
Hương nhân thường ngưỡng hà vi giả,
Quốc thế lâm nguy mặc toạ tai.
Kỷ lịch binh qua vô tận biến,
Thử hình tồn một vật quan hoài.

 

Dịch nghĩa

Nơi xa xôi nghe tiếng thiêng mới tìm lại
Trước mắt sáu toà tháp chót vót thấp cao
Trấn giữ bên sông vốn vì đất rộng
Yên ổn trên núi phải chăng tự trời
Người làng thường tới cầu đảo làm gì
Thế nước lâm nguy rồi mà bà vẫn cứ lặng yên
Bao độ chiến tranh chưa thay đổi hết
Vậy thì dáng dấp này còn hay mất thật cũng không đáng quan tâm


Tác giả nói về Tháp Bà ở núi Đại An quận Diên Khánh, nay là làng Cù Lao, phường Vĩnh Phúc, thành phố Nha Trang.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Xa nghe linh ứng liền tìm đến
Sáu tháp chênh vênh có thấp cao
Trấn giữ bên sông khu đất rộng
Vững bền trên núi bởi trời sao
Người làng lễ bái làm chi vậy
Thế nước lâm nguy chẳng động nào
Mấy độ binh qua chưa hỏng hết
Mất còn quan hệ tới ai đâu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xa nghe linh nghiệm mới tìm qua,
Chót vót sáu toà tháp thấp cao.
Trấn giữ bên sông khu đất rộng,
Trên non yên ổn tự trời nào?
Người làng lễ bái làm gì nhỉ,
Thế nước lâm nguy bà lặng sao.
Bao độ chiến tranh chưa đổ hết,
Mất còn nào đáng quan tâm vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời