竹詠

君子藩籬立有群,
喚晴驅雨手長伸。
造端夫婦先求得,
家國從來保重臣。

 

Trúc vịnh

Quân tử phiên ly lập hữu quần,
Hoán tình khu vũ thủ trường thân.
Tạo đoan phu phụ tiên cầu đắc,
Gia quốc tòng lai bảo trọng thần.

 

Dịch nghĩa

Người quân tử tại nơi phên giậu đứng thẳng có bạn bầy
Gọi tạnh đuổi mưa, vươn dài tay khua khoắng
Vợ chồng lấy nhau xây dựng ban đầu cũng cần phải có
Hoặc nhà, hoặc nước, từ xưa đều bầu cửa là bậc trọng thần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Cùng bạn giậu phên quân tử giữ
Đuổi mưa gọi tạnh rộng tay khua
Vợ chồng ai cũng ban đầu vậy
Trụ cột nước nhà vốn tự xưa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quân tử biên cương có bạn bầy,
Đuổi mưa gọi tạnh vươn dài tay,
Ban đầu chồng vợ người đều có,
Tự cổ nước nhà thần trọng thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời