23.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
28 bài thơ, 80 bài dịch
Tạo ngày 18/10/2014 18:56 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 22/10/2014 12:20 bởi hongha83
Nguyễn Gia Trụ 阮嘉柱 (1903-1994) bút danh Đông Xuyên 東川, quê ở làng Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Ông là nhà thơ, dịch giả Việt Nam thời tiền chiến.

Tác phẩm:
- Mấy vần thơ (1936)
- Thuyền thơ (1958)
- Gió nồm
- Bến chiều
- Tuyển tập thơ Hán Việt (thơ dịch)
- Ngư Phong thi trích dịch

 

Thuyền thơ (1958)

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác

Cao Bá Quát (Việt Nam)

Đàm Tự Đồng (Trung Quốc)

Đặng Dung (Việt Nam)

Huỳnh Thúc Kháng (Việt Nam)

Khang Hữu Vi (Trung Quốc)

Lê Thế Vinh (Việt Nam)

Nguyễn Du (Việt Nam)

Nguyễn Long Cát (Việt Nam)

Nguyễn Quang Bích (Việt Nam)

Nguyễn Thượng Hiền (Việt Nam)

Nguyễn Trãi (Việt Nam)

Nguyễn Trung Ngạn (Việt Nam)

Nguyễn Tư Giản (Việt Nam)

Phạm Phú Thứ (Việt Nam)

Phan Đình Phùng (Việt Nam)

Phan Khôi (Việt Nam)

Trần Bích San (Việt Nam)

Trần Danh Án (Việt Nam)

Trần Quý Cáp (Việt Nam)