Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2014 12:02

Chiều êm ra suối đứng trên cầu
Thuỷ mạc, ai treo bức hoạ Tầu?
Đen nhạt từng chòm cây đứng sững
Trắng ngần một giải nước đi đâu?
Lập loè xóm quạnh, trăng đầu miếu
Lốc cốc đường quai, mõ cổ trâu
Ai bảo rừng thiêng và nước độc
Không lưu luyến nổi khách mày râu?


1950

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958