Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2014 11:56

Mây một sắc, đen ngòm núi Nả
Sóng từng cồn, trắng xoá sông Thao
Mưa tầm tã, gió ào ào
Non sông mưa gió, xiết bao động lòng

Một hạt cát nằm trong đáy nước
Nhìn Cao Sâu xuôi ngược thẩn thơ
Mưa mưa, gió gió mịt mờ
Bao giờ trời đẹp? Bao giờ nước trong?
Nước vẩn quá! Trời không thấy cát
Và biết đâu những hạt có vàng?
Hằng hà sa số muôn vàn
Theo chiều lăn lóc... theo làn phiêu lưu...
Gió có gió, hiu hiu tý nhé!
Mưa thì mưa, mưa khẽ lăn tăn!
Cho sông, nước đục trong dần
Cho lòng cát tỏ với tầng Cao Xanh!
Giờ, tinh khiết một mình mình biết
Hạt cát vàng nằm nép lòng sông
Mưa mưa, gió gió mịt mùng
Bao giờ trời đẹp, nước trong, hỡi trời?

Mây tiếp tục kéo dài... lên núi
Gió càng to, sóng nổi càng cao
Mưa tầm tã, gió ào ào
Non sông mưa gió, xiết bao động lòng...!


1948

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958