Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2014 12:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 25/10/2014 05:47

Tân khổ từ xưa nếm đã nhiều
Chuyến này, tân khổ biết bao nhiêu!
Nhà xa, nước loạn, mình thêm yếu
Mẹ lẫn, con thơ, vợ khó chiều!
Hoa có đẹp chăng? xuân đã muộn
Nước mà trong quá, cá không yêu!
Trăm năm tính sổ còn chi nhỉ?
Liêm khiết đời sau hoạ chút nêu!


1950

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]