23/05/2024 16:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Than mình

Tác giả: Đông Xuyên - Nguyễn Gia Trụ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2014 12:18

 

Tân khổ từ xưa nếm đã nhiều
Chuyến này, tân khổ biết bao nhiêu!
Nhà xa, nước loạn, mình thêm yếu
Mẹ lẫn, con thơ, vợ khó chiều!
Hoa có đẹp chăng? xuân đã muộn
Nước mà trong quá, cá không yêu!
Trăm năm tính sổ còn chi nhỉ?
Liêm khiết đời sau hoạ chút nêu!
1950

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Xuyên » Than mình