Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2014 14:58

Phố Vĩnh đồn canh trống điểm tòm
Sông chiều đón gió đứng trên mom
Đu cao cành trúc hai con quạ
Bay giáp bờ lau một cánh buồm
Xóm lẻ đường quanh người thấp thoáng
Cơm chiều quán trống lửa lom nhom
Yêu thu càng tiếc ngày thu ngắn
Kìa mặt trời thu lặn đỏ lòm!


1950

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958