15.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lạc Thành Tương (4 bài)
- Tề Bạch Thạch (3 bài)
- Chương Bính Lân (1 bài)
- Ấn Quang (1 bài)
- Du Minh Chấn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 12/09/2008 22:51 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 12/09/2008 23:27 bởi hongha83
Đàm Tự Đồng 譚嗣同 (1865-1898) tự Phục Sinh 復生, hiệu Tráng Phi 壯飛, còn tự xưng là Hoa Tương chúng sinh 華相眾生, Đông Hải Khiên Minh thị 東海褰冥氏, Liêu Thiên nhất các chủ 廖天一閣主. Ông là người Hán, quê ở Hồ Nam. Tuổi trẻ đã có chí lớn, tài văn chương. Ông đã đề xướng nền chính trị mới, sáng lập Nam Học hội. Năm Quang Tự 24 (1898) ông tham gia phong trào Duy Tân do Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu khởi xướng. Sau khi thất bại ông khảng khái hy sinh.