Nuốt sao, ngọn ngọn, núi cao vời,
Rừng rậm, sông cồn, kiếm ngụt hơi.
Cõi bụi, biển mây ngăn bát ngát,
Lối trời, cửa núi mở chơi vơi.
Thông vươn vòm biếc: rồng đua lượn,
Đá cõng rêu xanh: thú chạy dài.
Ngó động phía tây, đào đỏ ối,
Vũ Lăng, giờ khỏi hỏi ai ai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)